Ελληνικές επιχειρήσεις σε παράνομη διακίνηση χελιών

Κύκλωμα παράνομης διακίνησης χελιών από την Ισπανία στην Ελλάδα και από εδώ στην Κίνα, εξαρθρώνεται από τη Γιουροπόλ, σε συνεργασία με την Τελωνειακή Υπηρεσία και τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας! Το κύκλωμα εμπλεκόταν σε παράνομη διακίνηση του προστατευόμενου είδους χελιών (Anguilla Anguilla).

Στο κύκλωμα, όπως έγινε γνωστό από την Τελωνειακή Υπηρεσία,  συμμετείχαν και  ελληνικές επιχειρήσεις και αφορούσε στην παράνομη διακίνηση του προστατευόμενου είδους χελιών. Το είδος αυτό του χελιού,  απαγορεύεται να εξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους».

Τα χέλια αλιεύονταν ζωντανά στην Ισπανία λίγο μετά τη γέννησή τους. Στη συνέχεια, συγκεντρώνονταν από ισπανική εταιρεία, η οποία αποτελούσε το επιχειρησιακό κέντρο τoυ κυκλώματος και μεταφέρονταν με φορτηγό-ψυγείο μέσω Ιταλίας στην Ελλάδα προκειμένου να «ξεκουραστούν» και να οργανωθεί μέσω ελληνικών επιχειρήσεων η μετέπειτα παράνομη εξαγωγή τους στη Κίνα.

Οι παραλήπτες στην Κίνα προέβαιναν στην εκτροφή – πάχυνσή τους, και στη συνέχεια τα πωλούσαν προς 1.500 περίπου ευρώ το κιλό, καθώς εκεί αποτελούν εκλεκτό έδεσμα. Τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ και η υπόθεση αυτή αφορά τόσο σε θέματα φοροδιαφυγής, όσο και σε θέματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν τόσο στο Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», όσο και σε επαρχιακή πόλη, όπου λειτουργούσε η παραλήπτρια εταιρεία, οι εμπλεκόμενοι στην παράνομη διακίνηση.