Το αλκοόλ στην Ελλάδα της κρίσης

Κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα της κρίσης η εξάρτηση από το αλκοόλ, επιβαρύνοντας περισσότερο τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, αλλά και συμβάλλοντας περαιτέρω στις κοινωνικές ανισότητες, στην περιθωριοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Πέρα από αυτά όμως υπάρχουν και ηλικιακές, αλλά και γεωγραφικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, έχει αυξηθεί η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στους εφήβους και δη αυτούς της επαρχίας. Το υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά συνολικά τις εξαρτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ, και την εκπόνηση ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης τους.

Ήδη σχεδιάζονται, με χρηματοδότηση από διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, πολυδύναμα κέντρα αντιμετώπισης όλου του φάσματος των εξαρτήσεων ειδικά στην περιφέρεια, με κινητές μονάδες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη αστικές περιοχές, νέες μονάδες σωματικής αποτοξίνωσης (από οπιούχα και αλκοόλ), μονάδες απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις αναδυόμενες εξαρτήσεις (διαδίκτυο, τζόγος) και προγράμματα κοινωνικής επανένταξης εστιασμένα στις ανάγκες κάθε ομάδας του πληθυσμού-στόχου.