Το φυσικό αέριο που  ξέρουμε… ασφαλές και οικονομικό για τους οδηγούς, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Το φυσικό αέριο δεν αποτελεί μόνο ένα οικείο καύσιμο που χρησιμοποιούμε για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό και μαγείρεμα στο σπίτι, το οποίο είναι γνωστό για τα μειωμένα κόστη που επιφέρει στον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και ένα καύσιμο το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ασφαλείας τόσο στον κτιριακό τομέα όσο και στην αεριοκίνηση.

Ασφάλεια στην οδήγηση

Η προτίμηση 20.000.000οδηγών παγκοσμίως  και η παροχή κινήτρων από όλα τα κράτη προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες για χρήση φυσικού αερίου στους επαγγελματικούς στόλους και τα ΙΧ για το φυσικό αέριο καταμαρτυρά την γοργή ανάπτυξη της αεριοκίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν CNG είναι πολύ ασφαλή, λόγω αφενός της χρήσης του CNG ως καυσίμου, αλλά και λόγω της ασφαλούς λειτουργίας εξαρτημάτων CNG του οχήματος και του πρατηρίου ανεφοδιασμού με CNG του οχήματος. Σύμφωνα με τον κ. Αρκούλη Νίκο, Τεχνολόγο Οχημάτων και συνεργάτη του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ, «το CNG διαθέτει μερικά επιπλέον πλεονεκτήματα σε σχέση με τη βενζίνη και το πετρέλαιο: δεν είναι τοξικό και δεν περιέχει νερό ή σωματίδια όπως τα υγρά καύσιμα. Κάτι άλλο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το εξής: Στα γκαράζ αυτοκινήτων και στα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων όταν υπάρχουν διαρροές από υγρά καύσιμα πέφτουν στο δάπεδο υπό μορφή σταγόνων, οπότε υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς κοντά στο δάπεδο. Αντίθετα, όταν έχουμε αυτοκίνητα με CNG στους ίδιους χώρους, λόγω του ότι το CNG είναι ελαφρύτερο του αέρα, διαχέεται στον αέρα και επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς».

Ασφάλεια στο σπίτι και την επιχείρηση

Το φυσικό αέριο αποτελεί το καύσιμο επιλογής χιλιάδων ελληνικών νοικοκυριών, δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Εκτός από τον προφανή λόγο της εξοικονόμησης κόστους και ενέργειας, ένας ακόμη ενισχυτικός παράγοντας της χρήσης του είναι και η ασφάλεια που προσφέρει.

Όπως επισημαίνει ο κος, Ιωάννης Χατζηνικολάου, Χημικός Μηχανικός, «τo φυσικό αέριο είναι απολύτως ασφαλές και σε αυτό συμβάλλουν η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για την κατασκευή των δικτύων και εγκαταστάσεων, και οι έλεγχοι που γίνονται από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Το φυσικό αέριο αναφλέγεται μόνο εάν αναμιχθεί με αέρα σε μία πολύ συγκεκριμένη αναλογία και εάν υπάρξει συγχρόνως σπινθήρας. Η σχεδίαση και η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης από υπεύθυνους μηχανικούς και πιστοποιημένους τεχνικούς , η εγκατάσταση των συσκευών από εξειδικευμένο προσωπικό, και ο έλεγχος αυτών από τις ΕΠΑ, γίνονται με την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών. Με τον τρόπο αυτό εκμηδενίζεται πραγματικά η πιθανότητα τέτοιων συμβάντων. Πέραν των υποχρεωτικών προδιαγραφών, υπάρχει πάντα η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ασφαλιστικών οργάνων (ανιχνευτές αερίων με ηχητικό και οπτικό σήμα ειδοποίησης, ανιχνευτές αερίου με ηλεκτρομαγνητικές βάνες αποκοπής παροχής, κλπ.).Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο που διακινείται μέσω δικτύων. Επομένως ο τελικός καταναλωτής δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με αυτό. Οι φυσικές του ιδιότητες, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων διανομής και εσωτερικών εγκαταστάσεων και συσκευών και η απλότητα των συσκευών στη χρήση τους το καθιστούν ασφαλές στη χρήση ακόμη και την πρώτη φορά».

Σύγκριση φυσικού αερίου με υγραέριο

 

Παράλληλα, το φυσικό αέριο (CNG) διαφοροποιείται και σε άλλα στοιχεία σε σχέση με άλλα εναλλακτικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αεριοκίνηση. Εκτός από το θέμα ασφαλείας, διαφορές εντοπίζονται και στην τιμή και απόδοση. Σύμφωνα με τον κ. Βλάσιο Κουτσούκο, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων, «οι οδηγοί πολλές φορές μπερδεύουν το φυσικό αέριο με το υγραέριο και δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με την μεγαλύτερη απόδοση του CNG και την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται. Αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος και στο
γεγονός ότι η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται ανά κιλό και όχι λίτρο
όπως γίνεται με τα άλλα καύσιμα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει αμέσως
την μετατροπή και να αντιληφθεί την μειωμένη τιμή του φυσικού αερίου σε
σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα».

Το CNG αποτελείται κυρίως από μεθάνιο ενώ το LPG (υγραέριο) αποτελείται από
προπάνιο και βουτάνιο (το 65% παράγεται κατά την διαδικασία εξόρυξης του
πετρελαίου).  Το φυσικό αέριο κάνει εξαιρετικά καθαρή καύση και καίγεται με
διαφορετικό (πιο αργό) τρόπο από τη βενζίνη και το υγραέριο, κάτι που το
κάνει να θεωρείται πολύ ασφαλές ως καύσιμο. Το LPG είναι πετρελαϊκό προϊόν
διύλισης, βαρύτερο του αέρα και συγκεντρώνεται σε χαμηλά σημεία
σε περίπτωση διαρροών, αντιθέτως το φυσικό αέριο σε περίπτωσης διαρροής, επειδή είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, διαχέεται προς τα πάνω  και διαλύεται στην ατμόσφαιρα. Το φυσικό αέριο πωλείται με μονάδα το
κιλό και όχι το λίτρο, γεγονός όμως είναι ότι εξασφαλίζει οικονομία πάνω από
40% σε σχέση με το υγραέριο.

Τι είναι το συμπιεσμένο φυσικό αέριο;

Το φυσικό αέριο κίνηση μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα υγρά καύσιμα και σε όλες τις εφαρμογές, αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι στον τομέα της αεριοκίνησης κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο αυτοκίνητα, φορτηγά, εμπορικά οχήματα, λεωφορεία, πλοία, απορριμματοφόρα που κινούνται με φυσικό αέριο ενώ έχει προχωρήσει, πέραν του πιλοτικού σταδίου, η εισαγωγή του φυσικού αερίου σε αεροπλάνα και τρένα. To φυσικό αέριο ως μικρομοριακό καύσιμο και εξαιρετικά καθαρό, κάνει πλήρη καύση και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση.

To συμπιεσμένο φυσικό αέριο (Compressed Natural Gas- CNG) είναι ένα μίγμα υδρογονανθράκων σε  αέρια κατάσταση, το οποίο βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης. Σύμφωνα με τον κ. Αρκουλή Νίκο,  Τεχν/γο Οχημάτων, συνεργάτης του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ, «το CNG είναι ένα περιβαλλοντικά καθαρό, χαμηλού κόστους και εύκολα διαθέσιμο καύσιμο, το οποίο απαιτεί πολύ μικρή επεξεργασία πριν τη χρήση του. Ως προς τη χημική του σύσταση, αποτελείται από μεθάνιο σε αναλογία μεγαλύτερη από 90%, με μικρές ποσότητες αιθανίου, προπανίου, βουτανίου, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων σε πολύ μικρές περιεκτικότητες.

Η μεγάλη περιεκτικότητα του CNG σε μεθάνιο έχει σαν αποτέλεσμα να διαθέτει μεγάλο αριθμό οκτανίων (120 – 130) και να έχει χαρακτηριστικά πολύ καθαρής καύσης με αποτέλεσμα υψηλές αποδόσεις στους κινητήρες και χαμηλές εκπομπές ρυπαντών.