Ελληνική φιλοξενία με φυσικό αέριο

Η φιλοξενία αποτελεί το σήμα κατατεθέν της ελληνικής παράδοσης και βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας. Οι τουριστικές επιχειρήσεις αναβαθμίζουν το τελικό προϊόν προς το διεθνές και ελληνικό κοινό χρησιμοποιώντας λύσεις, οι οποίες τους προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επίπεδο οικονομίας και ποιότητας.

Μία από αυτές, είναι η χρήση φυσικού αερίου, το οποίο εκτός από το οικολογικό «χρίσμα» που προσδίδει στην τουριστική επιχείρηση, εξασφαλίζει σημαντική οικονομία και μείωση του λειτουργικού κόστους. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 280 μικρά και μεγάλα ξενοδοχεία είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο φυσικού αερίου και ο αριθμός τους αυξάνεται καθημερινά χάρη στην ανάπτυξη του δικτύου και τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει το «πράσινο» καύσιμο.

Τα οφέλη που απολαμβάνει μια τουριστική επιχείρηση από την χρήση φυσικού αερίου μπορούν να αποτιμηθούν από τη σύγκριση του «πράσινου καυσίμου» με το πετρέλαιο, το υγραέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο προσφέρει οικονομία στην θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού/ατμού και στο μαγείρεμα ενώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις προκύπτει μειωμένο τιμολόγιο που ξεπερνά το 20%.

Το φυσικό αέριο προφυλάσσει τον εξοπλισμό από τις συνήθεις φθορές και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ενώ προσφέρει ευχρηστία καθώς δεν χρειάζεται αποθήκευση, είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή μέσα από το δίκτυο, η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ακρίβεια ενώ η πληρωμή γίνεται μετά την κατανάλωση και με βάση την ακριβή μέτρηση.

Επιπλέον, σε σύγκριση με το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο προσφέρει σημαντική οικονομία και αυτονομία ενώ ειδικά για τον ξενοδοχειακό κλάδο πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν πέρα της σημαντικής οικονομίας και τα οφέλη απόδοσης στην κάλυψη των αναγκών ψύξης/κλιματισμού (και θέρμανσης) καθώς μία απλή συσκευή επιτελεί 2 ή 3 διαφορετικές λειτουργίες.

Οι εφαρμογές του φυσικού αερίου στα ξενοδοχεία

Με τη χρήση του φυσικού αερίου τα ξενοδοχεία μπορούν να καλύψουν όλες τις ενεργειακές τους ανάγκες με χαμηλότερο κόστος ενώ αναβαθμίζεται η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών. Συγκεκριμένα, το φυσικό αέριο μπορεί να προσφέρει:

-Θέρμανση
Η θέρμανση των χώρων του ξενοδοχείου μπορεί να γίνει πιο οικονομικά με φυσικό αέριο. Αντικαθιστώντας τον καυστήρα και ενδεχομένως τον κεντρικό λέβητα, ανάλογα με την παλαιότητά του, καλύπτονται πλήρως οι θερμικές ανάγκες της επιχείρησης.
-Ζεστό νερό
Με το φυσικό αέριο το ξενοδοχείο καλύπτει τις ανάγκες σε ζεστό νερό. Στην περίπτωση χρήσης κεντρικού λέβητα παραγωγής ζεστού νερού γίνεται αντικατάσταση καυστήρα (μπορεί να χρειαστεί και αντικατάσταση του λέβητα) και τοποθέτηση εσωτερικής εγκατάστασης (σύστημα σωληνώσεων, βανών και εξαρτημάτων που συνδέει το μετρητή με τον καυστήρα).
-Ατμός
Με το φυσικό αέριο καλύπτονται οι ανάγκες σε ατμό για σιδέρωμα ή άλλη χρήση χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο ατμολέβητα ή ατμογεννήτρια και αντικαθιστώντας τον καυστήρα.
-Μαγείρεμα
Το φυσικό αέριο είναι η καλύτερη επιλογή για την επαγγελματική κουζίνα, ειδικά για τα ξενοδοχεία που αναζητούν να διακριθούν και σε γαστρονομικό επίπεδο, καθώς αποτελεί εγγύηση για ασφαλές και νόστιμο μαγείρεμα. Σε περίπτωση που η κουζίνα λειτουργούσε πριν με υγραέριο απαιτείται μόνο η αντικατάσταση των μπεκ.
-Κλιματισμός
Με το φυσικό αέριο μπορεί να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη λύση για τον κλιματισμό του χώρου , δηλαδή ΨΥΞΗ το καλοκαίρι και ΘΕΡΜΑΝΣΗ το χειμώνα. Έχετε δηλαδή μια συσκευή για 2 χρήσεις, θέρμανση και ψύξη. Πολλές συσκευές παράγουν και ζεστό νερό χρήσης. Απαιτείται μια κεντρική κλιματιστική μονάδα (αντλίες θερμότητας σε σειρά ή μονάδα απορρόφησης) που τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο και οι εσωτερικές μονάδες (κλιματιστικά fan coils νερού ή ειδικές μονάδες freon) που τροφοδοτούνται από την κεντρική μονάδα.
-Συμπαραγωγή
Με το φυσικό αέριο το ξενοδοχείο μπορεί να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για την κάλυψη των αναγκών του: γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος (κινητήρες εσωτερικής καύσης ή αεριοστρόβιλοι) παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με την καύση του φυσικού αερίου ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείτε τη θερμική ενέργεια για κάλυψη μέρους των θερμικών ή και ψυκτικών αναγκών της εγκατάστασης (μέσω ψύκτη απορρόφησης) επιτυγχάνοντας μεγάλο βαθμό ενεργειακής απόδοσης και οικονομία.

Τα ξενοδοχεία της Αθήνας δίνουν το παράδειγμα
Γνωστά ξενοδοχεία (μεγάλης και μικρής δυναμικότητας) της Αθήνας χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να καλύψουν αποτελεσματικά τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες για θέρμανσης/ψύξης, ζεστού νερού και μαγειρέματος. Τα ξενοδοχεία HILTON, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, CARAVEL, ATHENS GATE, DIVANI ACROPOLIS, METRPOLITAN HOTEL, TITANIA, INTERCONTINENTAL, KING GEORGE, ZAFOLIA, STANLEY, ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, OSCAR, CENTRAL κλπ αποτελούν κάποιες μόνο από τις τουριστικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στον μακρύ κατάλογο των καταναλωτών φυσικού αερίου.

-Παπαρίζος Ζήσης, Δ/ντης ξενοδοχείου Zafolia: Πλεονεκτήματα κόστους και marketing
«Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται στο ξενοδοχείο μας από το 2000, με την προοπτική της Ολυμπιάδας. Καλύπτουμε ποικίλες ανάγκες με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με άλλα καύσιμα (πλυντήρια, κουζίνα, θέρμανση). Με το φυσικό αέριο σαφώς και υπάρχει οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο αλλά συγκεντρώνει και άλλα πλεονεκτήματα όπως είναι η οικολογική ταυτότητα, η ευκολότερη διαχείριση καθώς δεν απαιτείται η ύπαρξη δεξαμενών εντός του κτιρίου και το αέριο έρχεται μέσω σωλήνων κατευθείαν από την πηγή ενώ η πληρωμή γίνεται με βάση την κατανάλωση και μετά το πέρας αυτής. Οι πελάτες εκτιμούν τις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας από την πλευρά του ξενοδοχείου και τις αποτιμούν θετικά.»

-Ψυχιάς Μιχάλης, Δ/ντής ξενοδοχείου Stanley, Αθήνα
«Χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για να καλύψουμε τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του ξενοδοχείου καθώς πρόκειται για ένα καύσιμο που είναι πιο καθαρό, με καλύτερη τιμή σε σύγκριση με το πετρέλαιο και με κόστος που είναι διαχειρίσιμο (μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια πόσο ξοδεύουμε και πόσο πληρώνουμε).