Στη Σουηδία παράγουν βιοκαύσιμο από τα πεταμένα τρόφιμα

 

Συγκρίνοντας με άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες διαπιστώνει κανείς πόσο… πίσω βρίσκεται η χώρα μας. Η Σουηδία έχει ένα πολύ οργανωμένο σύστημα ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων.

Στη Σουηδία ο δήμος είναι υπεύθυνος για τα απορρίμματα που προέρχονται από τα σπίτια και τους πολίτες: Συσκευασίες, χαρτί, γυαλί, οργανικά απόβλητα, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές. Η συλλογή αυτών αποτελεί ευθύνη του κάθε δήμου ξεχωριστά. Εκείνοι στη συνέχεια στέλνουν τα απορρίμματα στις μονάδες επεξεργασίας τους.

Το 2012 στο Μάλμε ο δήμος έλαβε την απόφαση της υποχρεωτικής ανακύκλωσης των τροφίμων με αποτέλεσμα την παραγωγή βιοκαυσίμων για την κίνηση των δημόσιων λεωφορείων και αυτοκινήτων που έχουν υποβληθεί στην απαραίτητη μετατροπή. Μετατρέπουν δηλαδή τα σκουπίδια σε… θησαυρό.

Μάλιστα, έχει τοποθετηθεί στην περιοχή ένα σύστημα απορρόφησης απορριμμάτων. Οι κάτοικοι μπορούν να πετάξουν τα σκουπίδια τους σε ειδικούς σωλήνες (ξεχωριστούς ανά είδος), οι οποίοι στη συνέχεια τα οδηγούν στα σημεία συλλογής τους έξω από την κατοικημένη περιοχή.

Ετησίως η μονάδα αποτέφρωσης απορριμμάτων από 550.000 τόνους απορριμμάτων παράγει σχεδόν 1,4 TWh ηλεκτρικής ενέργειας που προορίζεται για το δίκτυο θέρμανσης και 250 GWh ηλεκτρικού ρεύματος. Η ενέργεια αυτή αποτελεί το 60% του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στην περιοχή και πωλείται στην ιδιωτική εταιρεία E.on, η οποία μέσω φυσικού αερίου παράγει το υπόλοιπο 40%.

Στην περίπτωση των οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από τρόφιμα, εξάλλου, η εκμετάλλευση 25.000 τόνων είναι αρκετή για την παραγωγή βιοκαυσίμων αντίστοιχων με 2 εκατ. λίτρα πετρελαίου.