«Τρόφιμα- Ποτά» στη Νέα Υόρκη

 

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει την 2015 Trade USA Specialty Food Mission. Η επιχειρηματική αποστολή, η οποία θα λάβει χώρα από τις 26 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, θα αξιοποιήσει τη διεξαγωγή της Summer Fancy Food 2015 η οποία συγκεντρώνει πάνω από 180,000 προϊόντα, 25,000 αγοραστές και 2,500 εκθέτες. Η αποστολή αφορά εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και ποτών και η στρατηγική τους περιλαμβάνει είτε είσοδο, είτε ανάπτυξη της αγοράς των ΗΠΑ.

Σήμερα, οι καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες απολαμβάνουν τη μεσογειακή διατροφή και την αγορά μεσογειακών προϊόντων, όσο ποτέ άλλοτε. Τα οφέλη για την υγεία και την γεύση των μεσογειακών προϊόντων, όπως επίσης και η καταπολέμησή της παχυσαρκίας μεταφράζεται αυτόματα σε αύξηση της ζήτησης, των πωλήσεων όπως επίσης και στην αύξηση των κερδών για τους προμηθευτές στο εξωτερικό. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η αγορά των ΗΠΑ προσφέρειπλέον τις καταλληλότερες συνθήκες για ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικής  κοινότητας του κλάδου “Τρόφιμα – Ποτά”.