Τα βιολογικά προϊόντα και γιατί ξεχωρίζουν

Τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής τα οποία παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, αρκετά αυστηρές, οι οποίες ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων. Εγκεκριμένοι οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων όπως είναι π.χ. η BIO HELLAS φροντίζουν για την τήρηση των προδιαγραφών αυτών.

Τέτοια προϊόντα συνήθως είναι α) Γεωργικά Προϊόντα π.χ. φρούτα, λαχανικά, μέλι, βαμβάκι κλπ. β) Ζωικά Προϊόντα π.χ. αυγά , κρέας , ψάρια (ιχθυοκαλλιέργειας) και γ) Μεταποιημένα προϊόντα κυρίως τρόφιμα όπως π.χ. ψωμί ,τυρί, λάδια κ.α.

Τα φυτικής προέλευσης βιολογικά προϊόντα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Στα προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας σε Μεταβατικό Στάδιο και στα Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι τα πρώτα παράγονται σε χωράφια «υπό μετατροπή», όπως λέγονται, όπου οι αρχές της βιολογικής γεωργίας εφαρμόζονται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους και διασφαλίζουν ότι φυτοφάρμακα ή υπολείμματα τους θα απουσιάζουν από τα τελικά προϊόντα.

Στα ζωικής παραγωγής προϊόντα ο χρόνος που απαιτείται για να διασφαλιστούν τα προϊόντα και να κριθούν ως βιολογικά, τηρώντας φυσικά όλες τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, είναι ανάλογος των προϊόντων. Έτσι για τα αυγά είναι 1 ½ μήνας, για τα κοτόπουλα σχεδόν 3 μήνες και για τα κρέατα και τα γαλακτοκομικά 6 μήνες.

Διαφορές στην παραγωγική διαδικασία

Αυτό που χαρακτηρίζει την βιολογική γεωργία είναι οι ήπιες μέθοδοι, η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, η μέριμνα για την ευζωία των ζώων και η παντελής απαγόρευση χρήσης συνθετικών-χημικών λιπασμάτων, ορμονών, ζιζανιοκτόνων, γενετικά μεταλλαγμένων ουσιών και παραγώγων τους. Στις καλλιέργειες χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά όπως κοπριά, προϊόντα κομποστοποίησης οργανικών υλικών, εφαρμόζονται προγράμματα εναλλαγής καλλιεργειών και αγρανάπαυσης και η καταπολέμηση των ασθενειών στις καλλιέργειες βασίζεται στην πρόληψη και στην χρήση επιτρεπόμενων προϊόντων.

Στην ζωική παραγωγή επιτρέπεται η χρήση μόνο βιολογικών ζωοτροφών, απαγορεύεται η χρήση ορμονών και ακατάλληλων ζωοτροφών και δίνεται μεγάλη προσοχή στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων (ελεύθερη βόσκηση, ευάερος και ευρύχωρος σταβλισμός).

Στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων για να κριθεί ένα προϊόν βιολογικό θα πρέπει κατά την παραγωγική του διαδικασία να χρησιμοποιούνται τεκμηριωμένα βιολογικές πρώτες ύλες και επιτρεπόμενα από την νομοθεσία πρόσθετα. Εάν ένα συμβατικό προϊόν περιέχει ως πρώτη ύλη κάποιο βιολογικό προϊόν θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται το ποσοστό του συστατικού αυτού και σε καμία περίπτωση αυτό το προϊόν δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί στο σύνολο του βιολογικό.